Bruno

Bruno är ett tyskt namn, en latiniserad form av Brun och namn på Brun-, innehållande brun ’brun; glänsande’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1757
Starkaste tidsperiod: 1930–1949, 2000–

Namnsdag

17 juli

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 6 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.