Bror

Bror är ett nordiskt namn, identiskt med släktskapsbeteckningen fornsvenskt brodher ’broder’ (jämför Syster och Sune).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: dansk runskrift broþir
Starkaste tidsperiod: 1910–39, 2010–

Namnsdag

5 oktober

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.