Borghild

Borghild är ett nordiskt namn, sammansatt av Borg‑ (jfr bärga 'rädda, hjälpa') och ‑hild ’strid’.

I den rikssvenska almanackan 28/5.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1391 Borghildha Bohuslän
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.