Björn

Björn är ett nordiskt namn (< urnord. *bernuR), identiskt med djurbeteckningen björn. Björn är ett av de vanligaste mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Under den senare delen av medeltiden uppträder Björn främst som bondenamn.

I den rikssvenska almanackan 18/6 och i den finlandssvenska 11/10.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runstenar (biarn, biorn)
Starkaste tidsperiod: 1970—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.