Björn

Björn är ett nordiskt namn (< urnord. *bernuR), identiskt med djurbeteckningen björn. Björn är ett av de vanligaste mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Under den senare delen av medeltiden uppträder Björn främst som bondenamn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift biarn, biorn
Starkaste tidsperiod: 1940–49, 1970–79, 2010–

Namnsdag

18 juni

Delar namnsdag med:

  • Bjarne (namnlängden)
  • Björne, Björner (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 11 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.