Bjarne

Bjarne är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Biorn-, -biorn 'björn'. I fornsvenskan förekommer både formen Biarne och formen Biærne, en enligt normal ljudutveckling förväntad form (i verkar omljudande på ett följande a). Den moderna formen Bjarne beror troligen på norskt inflytande.

I den rikssvenska almanackan 18/6 och i den finlandssvenska 23/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (biarni)
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.