Bjarne

Bjarne är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Biorn-, -biorn ’björn’. I fornsvenskan förekommer både formen Biarne och formen Biærne, en enligt normal ljudutveckling förväntad form (i verkar omljudande på ett följande a). Den moderna formen Bjarne beror troligen på norskt inflytande.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift biarni
Starkaste tidsperiod: 1940–69

Namnsdag

18 juni

Delar namnsdag med:

  • Björn (namnlängden)
  • Björne, Björner (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.