Birgit

Birgit är en nordisk och tysk ursprunglig smekform till Birgitta.

I den rikssvenska almanackan 13/10 och i den finlandssvenska 7/10.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1879
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.