Bertil (Bertel)

Bertil (av fornhögtyskt Bertilo) är en tysk ursprunglig smekform till Berthold. En sidoform är Bertel, som anses ha uppstått på danskt område.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1385
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2010–

Namnsdag

11 juni

Delar namnsdag med:

  • Berthold (namnlängden)
  • Bertel, Pertti (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 augusti (även Bertel).

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.