Bertil (Bertel)

Bertil (av fornhögtyskt Bertilo) är en tysk ursprunglig smekform till Berthold. En sidoform är Bertel, som anses ha uppstått på danskt område.

Bertil förekommer i den rikssvenska almanackan 11/6 och i den finlandssvenska 24/8 (här även Bertel).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1385
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.