Beatrice

Beatrice är en fransk och italiensk form av medeltidslatinets Beatrix ’den lyckobringande’. Beatrix var namnet på konung Erik Magnussons gemål (död 1359). Namnet Beatrice har blivit mest känt genom Dantes kvinnogestalt i Divina Commedia (”Den gudomliga komedin”).

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 2/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351 Beatrici (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1980—95

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.