Beata

Beata är ett latinskt namn bildat till beatus ’lycklig; salig’. I äldre tid ett populärt adelsnamn. Beate är en fransk form.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 2/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.