Beata

Beata är ett latinskt namn bildat till beatus ’lycklig; salig’. I äldre tid ett populärt adelsnamn. Beate är en fransk form.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 2/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen