Beata

Beata är ett latinskt namn bildat till beatus ’lycklig; salig’. I äldre tid ett populärt adelsnamn. Beate är en fransk form.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351
Starkaste tidsperiod: 1885–1919, 1990–2014

Namnsdag

2 december

Delar namnsdag med:

  • Beatrice (namnlängden)
  • Beate, Beatrix (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 2 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.