Barbara

Barbara är ett grekiskt-latinskt namn bildat till grekiskans bárbaros ’som inte talar grekiska; främmande’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4/12, efter ett helgon (300-talet).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1390
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.