Axel

Axel är en nordisk ombildning av det bibliska namnet Absalon/Absalom, på hebreiska ’Avshalom (med betydelsen ’min far är fred/välgång’).

Under 1300-talet utvecklades på danskt område Absalon till Axlan, Axilen/Axelen. Vid sistnämnda former kom ‑en att uppfattas som bestämd artikel och föll, varvid namnet anslöts till namn som Torkel. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1371
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1910–19, 1990–

Namnsdag

16 juni

till minne av Axel Oxenstierna (1583–1654).

Delar namnsdag med:

  • Axelina (namnlängden)
  • Acke, Axelia (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.