Axel

Axel är en nordisk ombildning av det bibliska namnet Absalon/Absalom, på hebreiska ’Avshalom (med betydelsen ’min far är fred/välgång’).

Under 1300-talet utvecklades på danskt område Absalon till Axlan, Axilen/Axelen. Vid sistnämnda former kom ‑en att uppfattas som bestämd artikel och föll, varvid namnet anslöts till namn som Torkel. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 16/6, till minne av Axel Oxenstierna (1583—1654). I den finlandssvenska almanackan 23/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1371
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1910—19, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.