August

August är bildat till latinets Augustus ’den upphöjde, den vördnadsvärde’ (romersk kejsartitel).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1661
Starkaste tidsperiod: 1885–1909, 2010–

Namnsdag

7 januari

efter tronföljaren Carl August (död 1810).

Delar namnsdag med:

  • Augusta (namnlängden)
  • Age, Agge, Augustin, Augustinus, Gusten, Gusti (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 7 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.