Astrid

Astrid är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden As-, urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’ och ett adjektiv motsvarande fornvästnordiskt fríðr ’vacker’ i den ursprungliga betydelsen ’älskad’. Även förleden Ást- av fornvästnordiskt ást ’kärlek ’ har föreslagits ingå i namnet men är sannolikt resultat av en omtolkning.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 27/11, efter prinsessan Astrid (1905—35).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten (astriþ)
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.