Assar

Assar (sidoform Asser) är ett nordiskt namn, troligen ett ursprungligt binamn bildat till urnordiskt *and-swaruR ’en som ger svar eller står till svars’. Lunds förste ärkebiskop hette Asser.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: R Ansuar
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2010–

Namnsdag

16 december

Delar namnsdag med:

  • Asser (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.