Assar

Assar (sidoform Asser) är ett nordiskt namn, troligen ett ursprungligt binamn bildat till urnordiskt *and-swaruR ’en som ger svar eller står till svars’. Lunds förste ärkebiskop hette Asser.

I den rikssvenska almanackan 16/12.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (ansuar)
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.