Åsa

Åsa är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt Ása, en ursprunglig smekform till namn på Ås-, av urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’.

Åsa är ett av de vanligaste kvinnonamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Åse, som är en norsk och dansk form, är namnet på huvudpersonens mor i Henrik Ibsens drama Peer Gynt (1867).

I den rikssvenska almanackan 12 september och i den finlandssvenska 13 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten asa
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.