Åsa

Åsa är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt Ása, en ursprunglig smekform till namn på Ås-, av urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’.

Åsa är ett av de vanligaste kvinnonamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Åse, som är en norsk och dansk form, är namnet på huvudpersonens mor i Henrik Ibsens drama Peer Gynt (1867).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift asa
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

12 september

Delar namnsdag med:

  • Åslög (namnlängden)
  • Aslög, Åse (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 13 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.