Arvid

Arvid är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden Ar(i)n- 'örn' och efterleden ‑vid 'skog, träd'.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 31/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten(ernuiþr)
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.