Arnold

Arnold är ett tyskt namn, fornhögtyskt Arnoald, sammansatt av förleden Ar(i)n- 'örn' och ‑vald 'härskare'. Under medeltiden var den lågtyska formen Ar(e)nd, Arnt vanlig.

I den rikssvenska almanackan 4/8 och i den finlandssvenska 16/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.