Arnold

Arnold är ett tyskt namn, fornhögtyskt Arnoald, sammansatt av förleden Ar(i)n- ’örn’ och ‑vald ’härskare’. Under medeltiden var den lågtyska formen Ar(e)nd, Arnt vanlig.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2015–

Namnsdag

4 augusti

Delar namnsdag med:

  • Arne (namnlängden)
  • Arent, Arild, Arndt, Arno (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 16 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.