Ansgar

Ansgar är ett tyskt namn, sammansatt av förleden fornhögtyskt Ans-, motsvarande urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’ och efterleden ‑ger 'spjut'.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1830
Starkaste tidsperiod: 1920–39

Namnsdag

4 februari

efter Nordens apostel, ärkebiskop i Hamburg-Bremen. Märkligt nog är inte någon uppkallelse efter honom i Sverige känd från medeltiden.

Delar namnsdag med:

  • Anselm (namnlängden)
  • Ansgarius, Selm, Selmer (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.