Anselm

Anselm är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt Ans-, motsvarande urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’ och helm ’hjälm’. Den latiniserade formen, Anselmus, förekommer i Sverige i ett par belägg under medeltiden; namnet dyker sedan upp under senare hälften av 1700-talet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1291 Anselmus
Starkaste tidsperiod: 1900–29

Namnsdag

4 februari

efter Anselm av Canterbury (död 1109).

Delar namnsdag med:

  • Ansgar (namnlängden)
  • Ansgarius, Selm, Selmer (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.