Anneli (Annelie)

Anneli har antagits vara en ursprunglig smekform till Anne-Louise och liknande kvinnonamn. Snarast är det dock en förkortad form av det tyska Anneliese.

I den rikssvenska almanackan 21/4 och i den finlandssvenska 9/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1875 Finland
Starkaste tidsperiod: 1950—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.