Anna

Anna är en grekisk form av hebreiskans channā ’nåd’ (se Hanna). Det kan också vara ett i flera språk förekommande ord med betydelsen ’mamma’.

Anna var ett modenamn i Sverige under senmedeltiden, sannolikt på grund av en ökande kult av den heliga Anna. Under 1800-talet var Anna det mest förekommande svenska kvinnonamnet och numera är det bara Maria som är vanligare.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 9/12, efter den heliga Anna, jungfru Marias moder.

I den folkliga traditionen har Annadagen varit viktig. Den dagen skulle exempelvis julölet bryggas, ”Anna med kanna”.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1970—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.