Angelika (Angelica)

Angelika är bildat till latinets angelicus ’änglalik’ (jämför Angela).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1806
Starkaste tidsperiod: 1970–99

Namnsdag

7 december

Delar namnsdag med:

  • Angela (namnlängden)
  • Angelina, Angelique, Angelo (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.