Angela

Angela är en italiensk och engelsk femininform till Angelus, bildat till latinets angelus, i sin tur av grekiskans ággelos ’(Guds) budbärare, ängel’.

I den rikssvenska almanackan 7/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1868
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.