Andreas

Andreas är av grekiskt ursprung, en smekform till namn med förleden Andro- (till anǽr ’man’ och andreíos ’manlig’). Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 30/11, efter aposteln Andreas.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten från 1100-talet (antreos)
Starkaste tidsperiod: 1970—89, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.