Anders

Anders är en nordisk form av Andreas. Andreas fick i fornsvenskan tidigt formen Andres, växlande med Andris. Redan på 1300-talet har metates (omkastning av språkljud), Andres > Anders, skett.

Under medeltiden var namnet ett utpräglat präst- och bondenamn. Anders har sedan dess varit ett av de vanligaste mansnamnen i Sverige. 

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1378
Starkaste tidsperiod: 1950–79

Namnsdag

30 november

Delar namnsdag med:

  • Andreas (namnlängden)
  • Andras, Andrej, Andres, Andrew, Andris, Andy, Ante, Antero, Antti, Nanne (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 30 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.