Alrik (Alarik)

Alrik är ett nordiskt namn med förleden Alf-, Alv- 'alf, ett slags underjordiskt väsen'. Efterleden är ‑rik. 'mäktig, förnäm, rik'. Det finns också ett tyskt namn (Alarik), sammansatt av Adel- 'ädel, främst' och efterleden -rik.

Alrik förekommer i den rikssvenska almanackan 5/8 och Alarik i den finlandssvenska 24/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (alfrikr)
Starkaste tidsperiod: 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.