Algot

Algot är ett nordiskt namn. Förleden är Alf- ’alf, ett slags underjordiskt väsen’. Efterleden motsvarar fornvästnordiskt ‑gautr, singularformen av det plurala gautar ’invånare i Götaland’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runsten (alfkautr)
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2010–

Namnsdag

30 juli

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 13 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.