Algot

Algot är ett nordiskt namn. Förleden är Alf- 'alf, ett slags underjordiskt väsen'. Efterleden motsvarar fornvästnordiskt ‑gautr, singularformen av det plurala gautar ’invånare i Götaland’.

I den rikssvenska almanackan 30/7 och i den finlandssvenska 13/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (alfkautr)
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.