Alfred

Alfred är ett engelskt namn, fornengelskt Ælfræd, sammansatt av förleden Ælf- ’alf, ett slags underjordiskt väsen’ och ‑ræd ’råd(givare)’. En känd svensk namnbärare var Alfred Nobel (1833–96).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1751
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 1990–

Namnsdag

3 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.