Alf

Alf är ett nordiskt namn, antingen identiskt med förleden Alf-, Alv- 'alf, ett slags underjordiskt väsen' eller en sammandragning av en ursprunglig sammansättning motsvarande Adolf.

I den rikssvenska almanackan 21/6 och i den finlandssvenska 21/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1292 Alberus
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.