Alexis

Alexis, av äldre Alexius (1476), är en latinsk form av grekiskans Alexos, bildat till samma verb som förleden i Alexander. Alexis förekommer även som kvinnonamn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1791
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2010–

Namnsdag

12 december

Delar namnsdag med:

  • Alexander (namnlängden)
  • Alejandro, Alessandro, Alex, Alexia, Alexius, Sander, Sante (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 10 oktober

I den finlandssvenska almanackan 10/10 som hyllning till författaren Aleksis Kivi (1834–72).

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.