Alexis

Alexis, av äldre Alexius (1476), är en latinsk form av grekiskans Alexos, bildat till samma verb som förleden i Alexander. Alexis förekommer även som kvinnonamn.

I den rikssvenska almanackan 12/12. I den finlandssvenska almanackan 10/10, som hyllning till författaren Aleksis Kivi (1834—72).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1791
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.