Alexander

Alexander är ett grekiskt namn, Aléxandros, sammansatt av verbet aléxō ’försvara, hjälpa’ och anǽr (gen. andrós) ’man, människa’.

I Sverige är namnet troligen delvis ett tyskt namnlån. Under medeltiden blev det känt genom Alexanders saga, där det berättas om Alexander den stores stores (död 323 f.Kr.) bragder. Namnet blev även känt genom den ryske tsaren Alexander I (1801–25). Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander (1982) har sannolikt bidragit till namnets spridning på senare tid. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1286
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1990–

Namnsdag

12 december

Delar namnsdag med:

  • Alexis (namnlängden)
  • Alejandro, Alessandro, Alex, Alexia, Alexius, Sander, Sante (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 11 september

I den finlandssvenska almanackan flyttade namnet 1816 från 12/12 till den ryske tsarens namnsdag 11/9.

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.