Albin

Albin är en form av latinets Albirus, bildat till albus ’vit’. Det har också föreslagits vara en nordisk motsvarighet till fornengelskans Ælfwine eller Æthelwine. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under se senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1652
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1990–

Namnsdag

1 mars

till minne av en frankisk biskop, som skall ha levt på 500-talet.

Delar namnsdag med:

  • Elvira (namnlängden)
  • Alvin, Elva, Elvi, Elvie, Elvy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 1 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.