Albertina

Albertina är en utvidgad form av Alberta, som är en femininform till Albert.

I den finlandssvenska almanackan 24/4, efter prinsessan Sofia Albertina (1753—1829). I den rikssvenska almanackan fanns namnet först på detta datum men flyttades 1901 till 22/4 och 1993 till 30/8, där det fortfarande står kvar.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1691
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.