Åke

Åke är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt Áki, en diminutivavledning till urnordiskans anuR ’förfader’ eller en ursprunglig smekform till namn med denna förled (*Anu‑).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 8 maj.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten aki
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.