Aino

Aino är ett finskt namn med betydelsen ’den enda’. Namnet skapades av Elias Lönnrot i Nya Kalevala (1849) som namn på Joukahainens enda (finskt aino) syster. Aino var det mest frekventa kvinnonamnet i Finland under perioden 1870—1991.

I den rikssvenska almanackan 13/6 och i den finlandssvenska 10/5.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1879
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.