Agneta

Agneta är latinsk sidoform till ​Agnes. Agneta antas under fornsvensk tid ha haft en något förnämare prägel än Agnes.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 21/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1397
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.