Agneta

Agneta är latinsk sidoform till ​Agnes. Agneta antas under fornsvensk tid ha haft en något förnämare prägel än Agnes.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1397
Starkaste tidsperiod: 1940–59

Namnsdag

21 januari

efter en martyr i Rom (död 303).

Delar namnsdag med:

  • Agnes (namnlängden)
  • Agna, Agnete, Neta (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.