Agnes

Agnes är av grekiskt ursprung, bildat till (h)agnós ’ren, kysk’, senare associerat med latinets agnus ’lamm’. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 21/1, efter en martyr i Rom (död 303). 

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1289
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.