Agnes

Agnes är av grekiskt ursprung, bildat till (h)agnós ’ren, kysk’, senare associerat med latinets agnus ’lamm’. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1289
Starkaste tidsperiod: 1900–1939, 1990–

Namnsdag

21 januari

efter en martyr i Rom (död 303).

Delar namnsdag med:

  • Agneta (namnlängden)
  • Agna, Agnete, Neta (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.