Adam

Adam är ett bibliskt namn innehållande ett hebreiskt ord med betydelsen ’mänsklighet, människosläkte, människa’, och det används även som namn på den första människan enligt skapelseberättelsen i Gamla testamentet. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1229
Starkaste tidsperiod: 1980–95, 2000–

Namnsdag

23 december

efter Adam i Gamla testamentet.

Fram till år 1901 fanns Adam tillsammans med Eva den 24 december men flyttades då till 23 december för att namnen skulle få var sitt datum.

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.