Adam

Adam är ett bibliskt namn innehållande ett hebreiskt ord med betydelsen ’mänsklighet, människosläkte, människa’, och det används även som namn på den första människan enligt skapelseberättelsen i Gamla testamentet. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan fanns Adam tillsammans med Eva den 24/12 fram till år 1901 men flyttades då till 23/12 för att namnen skulle få var sitt datum. I den finlandssvenska almanackan 24/12, efter Adam i Gamla testamentet.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1229
Starkaste tidsperiod: 1980—95, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.