Abraham

Abraham är ett bibliskt namn. I Första Moseboken anges att han ursprungligen hette Abram, ett hebreiskt namn med betydelsen ’upphöjd fader’. Senare fick han av Gud sitt nya namn, som anspelar på de hebreiska orden för ’fader till många’. I Sverige blev namnet vanligt först efter reformationen. En känd namnbärare var Abraham Lincoln (död 1865).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1248
Starkaste tidsperiod: 1885–1909

Namnsdag

18 december

efter Abraham, den förste av patriarkerna i Gamla testamentet.

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 18 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.