Abel

Abel är ett bibliskt namn, en grekisk form av hebreiskans Hevel, som förmodas betyda ’vindfläkt; förgänglighet’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900–19

Namnsdag

30 december

efter Adams och Evas son Abel i Gamla testamentet. 

Delar namnsdag med:

  • Set (namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.