Världsmiljödagen

Världsmiljödagen instiftades av FN år 1972 för att uppmärksamma aktuella miljöfrågor. Mat är ett område som påverkar miljön på många sätt och i äldre tiders matkultur kan vi hitta inspiration till ett mer hållbart ätande.

Svartvitt fotografi med kvinnor som sitter runt en balja potatis och skalar potatis.

Äldre tiders matkultur kan inspirera till ett mer hållbart ätande. På bilden syns kvinnor som skalar potatis till bakning av tunnbröd år 1929. Foto: Håll Nils Mattsson (Isof, ULMA 2189).

FN-dag för världens miljö

Världsmiljödagen den 5 juni instiftades av Förenta Nationerna (FN) på en miljövårdskonferens i Stockholm år 1972. Syftet med temadagen är att öka kunskapen om aktuella miljöfrågor. Temadagen samordnas av UNEP (United Nations Environment Programme), och varje år har ett eget tema och ett land som är värd för firandet. År 2022 är Sverige värd för firandet, och temat är En enda jord – att leva hållbart i samklang med naturen (Only One Earth – living sustainably in harmony with nature).

Hållbart i äldre matkultur

Mat är ett område som påverkar miljön på många sätt. I dag finns ett stort intresse för en hållbar lokal livsmedelsproduktion med minskade transporter, och här finns mycket inspiration att hämta i äldre tiders matkultur. Gamla tiders självhushåll byggde på lokal och småskalig livsmedelsproduktion och på att hushålla med resurserna och anpassa råvarorna efter säsong.

För den som vill hitta inspiration och fördjupa sina kunskaper om traditionell matkultur i Sverige finns ett omfatttande material i Isofs arkiv. Stora delar av det materialet tillgängliggörs på webbplatsen Matkult.se Länk till annan webbplats. som är en kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. Här finns tusentals recept och arkivuppteckningar från hela landet och fördjupande artiklar om till exempel kosthåll, råvaror, matlagning och beredningsmetoder.

Aldrig fick någonting förfaras

Ett av FN:s mål i Agenda 2030 är att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan. Matsvinn står för mellan 8–10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen och i Sverige slänger hushåll sammanlagt 37 kilo mat per person och år. Det som slängs är framför allt frukt, grönsaker, bröd och matrester.

I självhushållets tid var det en självklarhet att hushålla med resurserna och ta vara på så mycket som möjligt. Vid fiske, slakt och jakt var det viktigt att så mycket som möjligt av djuret togs tillvara. Detsamma gällde skörden av frukter, något som Eva Limburg (född 1891) i Uppland berättar om i en arkivuppteckning från år 1959:

Man tog vara på frukten på ett helt annat sätt än nu, i forna tider. Man såg aldrig i min barndom, att äpplen och päron lågo och ruttnade under träden i massor, som man nu ser det vid var och varannan gård.(---) Men aldrig fick någonting förfaras. All fallfrukt torkades i stora bakugnen för att under vintern användas till fruktsoppa. Den sämsta fallfrukten kunde ibland ges till grisar och kor. Den plockade frukten koktes äpplemos utav. Även till kompott och marmelad användes den.

Isof, ULMA 24264

Recept med rester

I äldre tiders recept finns ofta beskrivningar på hur matrester kunde tas tillvara. Gammalt och hårt bröd kunde bli brödpudding eller brödsoppa, överblivna skvättar av mjölk och svagdricka blandades till en jäst dryck och spadet efter den kokta fisken användes till måltidsdryck.

Från äldre tid finns gott om recept på hur gammal eller överbliven mat kan tas tillvara i nya maträtter. Här är några exempel på restrecept från Kokboken på matkult.se:

Logga matkult med svart bakgrund.

Inspireras på Matkult.se

Matkult.se, Länk till annan webbplats. vår kunskapsbank om traditionell matkultur, hittar du fakta och fördjupande texter om exempelvis matlagning och kosthåll genom tiderna, om råvaror och beredningsmetoder och om jordbruk, jakt och fiske. På matkartan kan du söka efter berättelser, recept och beskrivningar från hela landet och i Kokboken har vi samlat tusentals äldre recept från arkiven.

Termlista för hållbar utveckling

På isof.se finns en termlista för hållbar utveckling som har tagits fram av Hållbarhetstermgruppen. I gruppen ingår dels sakkunniga som representerar olika delar av kunskapsområdet, dels av aktörer som har till uppgift att kommunicera kunskapen till en bred målgrupp. Syftet med termlistan är att underlätta kommunikation och kunskapsspridning mellan exempelvis forskare, journalister, politiker och allmänhet.