Sukkot och Simchat Tora

Den judiska lövhyddohögtiden firas till minne av uttåget ur Egypten. Högtiden avslutas med Torafesten, en dag för att glädja sig över den gudomliga uppenbarelsen.

Närbild på ett knippe med gröna blad som ligger bredvid en citronliknande citrusfrukt.

Ett traditionellt festknippe består av palm, pil och myrten i höger hand och citrusfrukten etrog i vänster hand.

Lövhyddohögtiden

Sukkot (’hyddor’ på hebreiska) är den judiska lövhyddohögtiden, en skördefest och en av de tre vallfartshögtiderna (se även pesach Öppnas i nytt fönster. och shavuot Öppnas i nytt fönster.). Högtiden firas till minne av hur Gud skyddade det judiska folket under den fyrtioåriga vandringen i öknen efter uttåget ur Egypten.

Sukkot firas den 15–22 i höstmånaden tishré (september–oktober) och varar i sju dagar, varav de två första är helgdagar.

Under den glädjerika högtiden byggs lövhyddor till minne av uttåget ur Egypten. Dessa symboliserar de tillfälliga boningar som uppfördes under den långa vandringen från Egypten till landet Israel. Till högtiden hör även bruket att ha ett festknippe med fyra olika kvistar, tre för höger hand (palm, pil, myrten) och en för vänster (etrog, en citrusart).

Man kan se nyårsdagarna och Jom Kippur som rannsakan inför judendomens glädjefest nummer ett som är lövhyddofesten. Den börjar tre dagar efter Jom Kippur. Det är alltså en glädjefest och då bor man i dragiga lövhyddor. Hur kul låter det?

Intervjuare: Gör man verkligen det?

Nej, inte här. Vi har en lövhydda på altanen.

Intervju med svensk rabbin (arkivnummer DFU 39615)

Glädje över Tora

Simchat Tora ('Glädje över Tora') firas på den sista dagen av sukkot, den 22 tishré i Israel och den 23 tishré i den judiska diasporan (det vill säga av judar bosatta utanför Israel). Under högtiden gläds man över den gudomliga uppenbarelsen och firar avslutandet av Toraläsningens cykel. Torarullarna tas fram och man dansar tillsammans i glädje. På morgonen läses sista stycket ur Toran, med vilket årets cykel fullbordas. Därefter påbörjas det första stycket omedelbart.