Midfastosöndagen

Den fjärde söndagen under fastan, en lättsammare söndag i äldre fastetid.

Glädjesång

Den söndag som infaller mitt i fastetiden, det vill säga den fjärde söndagen i fastan, kallas midfastosöndagen.

I kyrkan sjunger man än i dag Laetare Ierusalem ur Jesaja 66:10-11, två bibliska verser som handlar mer om glädje än botgöring och som därigenom utgör ett lättsamt avbrott mot den bot och kontemplation som annars hör fastan till.

Brödsöndagen

Midfastodagen kallas ibland även brödsöndagen då temat i kyrkan är Livets bröd och där bibeltexterna som läses bland annat kan berätta om hur Jesus gav mat åt femtusen människor.

Språkligt om Midfastosöndagen

Förledet mid- finns också i midskepps och midvinter. Det kommer av fornsvenskans midher ’mitt’ (formen mitt är neutrum av fornsvenskans midher).