Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen firas till minnet av när Maria bar fram Jesus i templet.

levande ljus i kyrka

I svenska kyrkan firas dagen den söndag som infaller under tiden 2–8 februari. Om denna söndag är fastlagssöndagen flyttas firandet till närmast föregående söndag.

Språkligt om kyndelsmässan

Den latinska benämningen missa candelarum, ’ljusmässa’, har hos oss genom det äldre svenska ordet kyndel, ’bloss, ljus’, omvandlats till benämningen kyndelsmässa. Under kyndelsmässan brukar man ha en ljusprocession i kyrkan.