Kristi förklarings dag

Vad är det egentligen som förklaras på Kristi förklarings dag?

Kristi förklarings dag är en festdag i kyrkoåret. Förklaringsdagen firas till minne av det tillfälle då Jesus som ett tecken på hans himmelska härlighet förvandlades inför lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes. Enligt de bibliska berättelserna strålade Jesus som ljuset och apostlarna från Gamla testamentet, Mose och Elia, uppenbarade sig för dem för att visa att Jesus var Messias. Det berg där detta ska ha hänt brukar kallas Förklaringsberget.

Kristi förklarings dag påbjöds i väst 1453, men hade firats tidigare bland annat i Sverige. Den firas nu i Svenska kyrkan sjunde söndagen efter trefaldighet Öppnas i nytt fönster.. Den liturgiska färgen är vit.

På Larsmäss-söndag skulle de hit till Gåsborn från socknarna omkring här. På Kristi Himmelsfärd skulle man till Filipstad från alla socknar här. På Kristi förklaringsdag skulle de till Rämen. Vid Larsmäss bjöds det ut karameller och kaffe och sådant. De bakade ringar och sålde.

Berättat av: Kvinna född 1838, Gåsborg, Värmland (arkivnummer 31460)

Kristi Förklarings Dag, kristi förklarings dag eller kristi förklaringsdag?

Dagen skrivs oftast Kristi förklarings dag. Förklaring står här i en äldre betydelse, ’bli strålande av ljusglans’. Eftersom innebörden är ’dag som firas till minne av Kristi förklaring’, skrivs ofta förklarings och dag isär. Även Kristi himmelsfärds dag Öppnas i nytt fönster. skrivs ibland isär. Som fasta uttryck är det sedan länge vanligt att de även skrivs ihop. För Kristi himmelsfärdsdag är det normalformen.

Grundregeln för benämningar på olika kalenderdagar är att endast ett ord som i sig självt är ett egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Epitetet Kristus, 'den smorde', behandlas traditionellt som Jesus andranamn och skrivs alltså med stor begynnelsebokstav. Kristi är den latinska genitivformen av Kristus.