Jom kippur

Jom kippur är en av judedomens främsta helgdagar och den judiska religionens strängaste faste- och botdag.

Dagen tillbringas i synagogan under fasta och böner. Under slutgudstjänsten förekommer det karakteristiska blåsandet i horn, shofar, för att väcka själen till bot och bättring.

Jom kippur firas genom att fasta, be böner, samlas till gudstjänster och be sina medmänniskor om förlåtelse. Man tänker tillbaka på det år som gått, vad man kan ha gjort för fel och misstag och lovar att försöka bli en bättre människa.

Så blir det alltså ett crescendo fram till den tionde dagen som är Jom Kippur, försoningsdagen. Och Jom Kippur förlåter sådant som jag har otalt med Gud, men som inte har med människor att göra. Till exempel om jag har slarvat med sabbatsbudet eller om jag äter den där lilla läckra räkan, som jag absolut inte får. Det drabbar ju inga människor, men då har jag förbrutit mig mot gud.

Intervju med svensk rabbin (arkivuppteckning: DFU 39615)

De tio botdagarna

Jom kippur eller yom kippur (från hebreiskans jom/yom som betyder 'dag' och kippur som betyder 'försoning') avslutar de tio botdagar som inleddes med Rosh hashana Öppnas i nytt fönster.. Enligt judisk tradition är det vid denna tid som Gud bedömer vad människorna gjort under det gångna året och beslutar vad som ska hända dem under det kommande. Under de tio botdagarna finns därför tid för eftertanke och botgöring.