Internationella dagen för teckenspråken i världen

Den 23 september erkändes av FN:s generalförsamling den 17 december 2017 som International Day of Sign Languages. Valet av den 23 september hänger samman med att förbundet World Federation of the Deaf, WFD, grundades denna dag år 1951.

pratbubblor i olika färger

Sedan 2018 har dagen i Sverige benämnts som Internationella teckenspråksdagen men det är en vanlig missuppfattning att teckenspråket är internationellt. Det finns nästan 200 olika teckenspråk runt om i världen (källa: WFD december 2022). Dock finns ett internationellt handalfabet och tecken med influenser från flera nationella teckenspråk. Det används ofta när döva från olika länder möts. Då brukar det nämnas som internationella tecken eller internationellt tecknande eftersom det inte är ett fullständigt, eller erkänt som ett eget, språk. För att tydliggöra detta är den svenska benämningen för 23 september från och med 2024 Internationella dagen för teckenspråken i världen.

Länge har det funnits önskemål hos SDR:s medlemmar och andra intresserade att dagarna ska synliggöras, bland annat i allmänna kalendrar i Sverige. SDR rekommenderar att benämningarna Svenska teckenspråkets dag den 14 maj och Internationella dagen för teckenspråken i världen den 23 september används i fortsättningen för att spridning och etablering hos allmänheten och i samhället.