Id al-adha

Id al-adha, offerhögtiden, är en islamisk högtid som hålls till minne av profeten Abrahams vilja att offra sin son.

Festen varar i fyra dagar och avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Under högtiden ska man dela med sig av sitt överflöd till de fattiga; traditionellt firas högtiden genom att familjen offrar ett djur och delar köttet med grannar och fattiga. Id al-adha och id al-fitr Öppnas i nytt fönster. är de främsta högtiderna i den islamska festkalendern.

Bok: Röster om hajj

bokomslag

Boken speglar vallfärden till Mecka ur olika perspektiv och belyser några av alla de tankar och åsikter som finns om hajj-resor.

En av islams grundpelare är hajj – vallfärden till Mecka. Genom att allt fler svenskar identifierar sig som muslimer är hajj en tradition som många i Sverige på olika sätt kommer i kontakt med.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Isof, Göteborgs universitet och Världskulturmuseet.