Heliga trefaldighets dag

Heliga trefaldighets dag, trefaldighetsdagen, är första söndagen efter pingst. I folklig tro är högtiden förknippad med att besöka en trefaldighetskälla.

källvatten som syns mellan mossklädda stenar

Svinnegarns källa i Uppland är en berömd trefaldighetskälla. Foto: Eva Thelin/Isof.

Inleder trefaldighetstiden

Heliga trefaldighets dag inleder i kyrkan trefaldighetstidens långa rad av söndagar. Trefaldighetstiden är den del av kyrkoåret som omfattar tiden från heliga trefaldighets dag till och med lördagen före första söndagen i advent Öppnas i nytt fönster.. I många kyrkor räknar man i stället med söndagar efter pingst Öppnas i nytt fönster..

Källdrickande på aftonen

I det gamla bondesamhället skulle man på trefaldighetsafton, det vill säga dagen innan trefaldighetsdagen, gärna uppsöka en så kallad trefaldighetskälla för att dricka och tvätta sig i vattnet.

En trefaldighetskälla var i folktron en vattenkälla med läkande kraft och bäst effekt hade vattnet om det dracks just på trefaldighetsaftonen.

svartvitt fotografi. kvinna i långkjol och huckle som böjer sig över lövad källa för att ta upp vatten med en skopa

Kvinna som besöker trefaldighetskällan vid Lövmarken, Söderbärke socken, Dalarna på trefaldighetsafton den 13 juni 1908. Foto: A Hultgren/Nordiska museet (CC BY-NC-ND).