Fredagen den trettonde

Otursdagen nummer ett? Fredagen den trettonde sammanfaller ett oturligt nummer med en oturlig veckodag.

rostig nummerskylt med siffran 13 på betongvägg

Fredagen den trettonde anses på flera håll i världen vara en extra otursdrabbad dag då man gör bäst i att undvika resor och viktiga sysslor.

Föreställningar runt just kombinationen av veckodagen fredag och datumet tretton är en modern tradition men fredag och talet tretton var för sig är sedan lång tid tillbaka förknippade med otur och olycka.

Levande tradition

Antalet fredag den trettonde kan variera mellan olika år, från en till tre. Att kombinationen inträffar så sällan har gjort att dagen behållit sin magi i det folkliga medvetandet. Även populärkulturen har gjort sitt till för att stärka dagens dåliga rykte, romanen Friday, the Thirteenth av Thomas L. Lawson och den amerikanska skräckfilmserien Fredagen den 13:e är två välkända exempel. Rädslan för datumet har till och med ett eget namn: paraskavedekatriafobi.

Det bringar otur eller olycka att: utföra ett riskfyllt arbete fredag 13.

Berättat av: Man född 1906, Västmanland (arkivnummer 28602)

Den trettonde är olycksdag och infaller den på en fredag är det ännu värre

Berättat av: Kvinna född 1912, Gästrikland (arkivnummer 29065)

Siffrornas och veckodagarnas magi

I våra arkiv finns många berättelser om vardagsnära föreställningar som rör tur och otur, lycka och olycka. Talet tretton och fredagar är vanligt förekommande.

Det magiska talet

Det odelbara talet 13 anses ofta vara ett magiskt tal och har i olika tider och på olika platser förknippats med både lycka och olycka.

Anledningen till att siffran blivit huvudsakligen ett olyckstal i västvärlden kopplas ofta till bibelns berättelse om att det var tretton personer runt bordet vid Jesus sista måltid med lärjungarna (där Judas Iskariot räknas som den trettonde).

Fortfarande i dag finns mycket vidskepelse runt talet, till exempel händer det att hotell saknar rumsnummer 13 och att flygbolag hoppar över stolsrad 13.

Talet 13 obehagligt, t.ex. om man är 13 i ett rum eller på en fest.

Berättat av: Kvinna född 1950, Södermanland (arkivnummer 30575)

Tretton vid samma bord: en av dem kommer aldrig dit mer.

Berättat i Småland (arkivnummer 160:19)

Den 13:de i nedan ska man ej så, klippa får, fälla träd eller ta löv åt fåren

Berättat i Småland (arkivnummer 35222:42)

Sätter man in tretton brödkakor i ugnen kommer familjen att minska

Berättat i Småland (arkivnummer 160:19 s.112)

Trettonde skjutsen i en likprocession får snart vara med om gravöl i släkten

Berättat i Värmland (arkivnummer 17577)

Farlig fredag

I våra dagar förknippas fredagar i allmänhet ofta med trevligheter som fredagsmys och start på helgen. Men i äldre folklig tradition är fredagen en oturlig veckodag och även det kopplas till bibelns berättelser där Jesus korsfästes på en fredag (långfredagen Öppnas i nytt fönster.).

En uppteckning i våra samlingar sammanfattar att det är ”mycket som inte får göras på en fredag”. I våra arkiv finns många råd om vad man ska undvika på den otursdrabbade fredagen till exempel resa, flytta, påbörja nytt arbete, ställa till med dop eller ge bort pengar.